Abstrakty

Autorzy najlepszych abstraktów zgłoszonych na Konferencję zostaną zaproszeni do przygotowania pełnych tekstów prac dla Advances in Clinical and Experimental Medicine.

Czasopismo Advances in Clinical and Experimental Medicine (Adv Clin Exp Med) publikuje wysokiej jakości oryginalne artykuły, trwające badania i recenzje uznanych naukowców zajmujących się całą medycyną kliniczną i eksperymentalną. Czasopismo zostało zindeksowane w kilku bazach danych: Scopus, Ulrich’s International Periodicals Directory, Index Copernicus, a od 2007 r. W bazach Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded i Journal Citation Reports Impact Factor (IF 2020) – 1.727.

Instrukcje dla autorów: http://www.advances.umed.wroc.pl/en/instructions-for-authors/

Prześlij artykuł: https://www.editorialsystem.com/acem


REGULAMIN zgłaszania Abstraktów Prac Oryginalnych (posterów)

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie swoich prac na adres biuro@pharma2pharma.pl w tytule wiadomości: Abstrakt Pracy Oryginalnej – Imię i Nazwisko
 2. Termin zgłaszania abstraktów prac oryginalnych mija 31 sierpnia 2021.
 3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
 4. Prace będą prezentowane w formie doniesień ustnych lub posterów.
 5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet kwalifikacji Prac. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do dnia 10 września 2021.
 6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora do udziału w Konferencji.
 7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę oraz ośrodek który reprezentuje, a w razie konieczności wprowadzenia zmian należy powiadomić organizatorów pod adresem e-mail biuro@pharma2pharma.pl
 8. Abstrakt zgłoszonej pracy musi zostać wysłany w formie PDF, PPT bądź JPG i zawierać:
  • Tytuł
  • Wprowadzenie
  • Cel
  • Materiały i metody
  • Wyniki
  • Wnioski
 9. Po zakwalifikowaniu prac oryginalnych lista autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Konferencji wraz ze szczegółowym regulaminem prezentacji prac.

Każda osoba uczestnicząca w prezentacji zostanie uhonorowana dyplomem czynnego udziału.