Tematyka wykładów

PROGRAM KONFERENCJI obejmuje obrady plenarne z wykładami zaproszonych gości, ponadto debatę naukową na bazie prezentowanych referatów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień z kręgu psychogeriatrii, obejmujących zarówno problemy kliniczne ale również szeroko pojętej neurobiologii (np. immunogenetyki, biochemii czy biologii molekularnej), udział znakomitych wykładowców reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe zarówno Polski jak z krajów europejskich i pozaeuropejskich (USA, Kanady, Japonii, Meksyku i Australii) pozwoli również na wielokulturowe spojrzenie na psychogeriatrię. Niewątpliwie są to cechy wyróżniające naszą konferencję w skali propozycji krajowych.

PRZEWIDYWANE EFEKTY to przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia zarówno w odniesieniu do samej psychogeriatrii jak i w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym międzynarodowym.

Udział w konferencji znakomitych i uznanych ekspertów zarówno z Polski jak i z krajów europejskich i pozaeuropejskich gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wykładów, ponadto ułatwi nawiązanie cennych kontaktów zawodowych i międzynarodowej współpracy naukowej.